EU – poticaji

Naziv projekta: Razvoj promocije i kanala distribucije tvrtke uvođenjem web stranice i web shopa u proces poslovanja

 

Korisnik: Q INTELIGENTNA POLJOPRIVREDA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu

 

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.17.0249

 

Poziv: WWW vaučeri za MSP-ove

 

Kratki opis projekta:
Projekt obuhvaća ulaganje u izradu web stranice, te uključivanje web shopa u poslovanje tvrtke. Predmet projekta je izrada internet stranice tvrtke registrirane na domeni petmagiq.com, te uvođenje web shopa u proces poslovanja, u cilju promocije tvrtke na tržištu i stvaranja kvalitetnog kanala distribucije za proizvode koje nudi.
Projektom će se doprinijeti rješavanju problema nedovoljne primjene mrežnih rješenja u Republici Hrvatskoj, te će se potaknuti razvoj informacijskog društva. Samim time će se utjecati na prevenciju i liječenje bolesti životinja i to promocijom i plasmanom kvalitetnih preparata na domaće i inozemno tržište.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Opći cilj projekta je uvođenjem kvalitetnih mrežnih rješenja u poslovanje tvrtke doprinijeti razvoju informacijskog društva Republike Hrvatske.

Specifični ciljevi su:
1. Unaprjeđenje promocije tvrtke izradom web stranice
2. Uvođenje novog kanala distribucije izradom web shopa.

Ulaganjem u razvoj poslovne web stranice očekuju se sljedeći rezultati i dugoročni učinci:
1. Višestruko povećani prihodi i prihodi od izvoza;
2. Povećan broj zaposlenih djelatnika za 100%
3. Povećan asortiman proizvoda poduzeća za 300%

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:
– CO01 – Broj poduzeća koji primaju potporu: 1
– CO02 – Broj poduzeća koji primaju bespovratna sredstva: 1
– CO06 – Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori: 83.562,00 HRK
– Broj izrađenih i/ili unaprijeđenih web/e-commerce/m-commerce rješenja: 2

 

Ukupna vrijednost projekta: 183.250,00 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 99.688,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 12.12.2018.-07.05.2019.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Nenad Fritz, brand manager i voditelj projekta
E-mail: marin@qip.hr

 

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Q INTELIGENTNA POLJOPRIVREDA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu.